Tiwé Lanmen’w – Frank Norville (lyrics + English translation)

Tiwé Lanmen’w

Tiwé Lanmen’w
Frank Norville and produced by Ronald « Boo » Hinkson

Pawòl

Manman manman manman
Ti gason, ki sa ou ka fè la ?
Aaa ti gason bondyé kay pini’w !

Tiwé, tiwé, tiwé lanmen-w
Tiwé lanmen’w an grip pwèt-la x2
Pwèt-la ki té bay yon dansé
Pou fè lajan bay légliz-la
Nèg-la sòti koté i sòti
I fouyé lanmen’y an grip pwèt-la

Tiwé Lanmen’w
Tiwé, tiwé, tiwé lanmen-w
Tiwé lanmen’w an grip pwèt-la x2

Nou té ka dansé an kay bas-la
Fap! Yo pwan layt la
Nèg-la pa wè anyen pou i fè
I fouyé lanmen’y an grip pwèt-la

Tiwé Lanmen’w
Tiwé, tiwé, tiwé lanmen-w
Tiwé lanmen’w an grip pwèt-la x2

Yo té ka èspéwé layt-la viwé
Pou òkès-la viwé koumansé
A menm lè-a yo bay layt-la
Yo bouché lanmen’y an grip pwèt-la

Tiwé Lanmen’w
Tiwé, tiwé, tiwé lanmen-w
Tiwé lanmen’w an grip pwèt-la x2

English translation

Boy, what are you doing ?
Ah boy, God will punish you !

Take out your hand
Take out, take out, take out your hand
Take your hand out from the priest’s bag x2

The priest organized a dancing party
To collect money for the church
The guy came out from where he was
He dug his hand in the priest’s bag

Take out your hand
Take out, take out, take out your hand
Take your hand out from the priest’s bag x2

We were dancing in the small house
Fap ! They took the light
The guy didn’t find anything else to do
He dug his hand in the priest’s bag

Take out your hand
Take out, take out, take out your hand
Take your hand out from the priest’s bag x2

They were waiting for the light to come back
For the orchestra to start playing again
At the same time, the light came back
They blocked his hand in the priest’s bag

Take out your hand
Take out, take out, take out your hand
Take your hand out from the priest’s bag x2

(* »nèg » there, can be understand as « person », « guy »)

Laisser un commentaire